Islam – suština, vjerski propisi, dogmatika i načela